Hulp bij uw belastingaangifte in Bennekom en omgeving

Belastingaangifte Inkomenstenbelasting

Het is zover. De blauwe brief van de Belastingdienst is op uw deurmat gevallen of doet dat binnen korte tijd.  De verplichting om uw aangifte te doen. Er is geen ontkomen aan, voor 1 mei moet deze binnen zijn bij de Belastingdienst.

Particulieren

In de meestal voor ingevulde aangifte moet u aan de hand van uw jaaropgave(n), de WOZ-waarde van uw woning de ingevulde gegevens checken. U mag er niet voetstoots van uit gaan dat dit juist is. U bent en blijft verantwoordelijk voor een juiste aangifte

inkomstenbelasting

In de aangifte zijn ook een aantal zaken niet voor ingevuld, zoals de persoonsgebonden aftrekposten waaronder giften en  ziektekosten. Kosten die u heeft gemaakt  in verband met ziekte die niet door uw ziektekostenverzekering zijn gedekt en mogelijk aftrekbaar zijn.Of kosten i.v.m. uw aangeschafte woning, uw aflosboete bij het oversluiten van uw hypotheek, etc. Ik help u bij het checken en/of invullen van uw aangifte.  Ik doe dat bij u thuis zodat alle gegevens bij de hand zijn. Als u er voor kiest mij de benodigde gegevens aan te leveren, vul ik de aangifte voor u in. Welke gegevens u moet aanleveren staat in een checklist die u van mij krijgt.

(Startende) Ondernemer

Ook u als ondernemer moet aangifte Inkomenstenbelasting doen. Naast inkomen uit werk en woning moet er in box 1 ook aangifte gedaan worden over uw winst uit onderneming en/of resultaat uit overige werkzaamheden.  Als ondernemer kunt u recht hebben op extra aftrekposten zoals startersaftrek, MKB-winst vrijstelling of investeringsaftrek. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan u recht hebben op heffingskortingen. Wilt u er zeker van zijn dat u niet onnodig belasting betaalt? Laat het dan invullen! Meer weten… bel of mail gerust.

Uitstel aanvragen

Lukt het niet voor mei de aangifte inkomstenbelasting in te dienen dan kan er uitstel aangevraagd worden. Ik kan u hierbij helpen.  Door middel van de uitstelregeling waar ik als Intermediair van gebruik kan maken, kan er onder voorwaarden langer uitstel aangevraagd worden.